Home
Elektřiny z větru loni přibylo

Větrné elektrárny v ČR loni zvýšily výrobu lektřiny o 150 procent. V příštích letech by se mělo tempo růstu objemu vyrobené větrné energie ještě zvýšit.

Větrné elektrárny na území ČR v loňském roce vyrobily 150 tis. MWh elektrické energie, o polovinu více než v roce předcházejícím. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren dosáhl 114 MW, což odpovídá zhruba jednomu středně velkému uhelnému elektrárenskému bloku.

Pro v současnosti provozované větrné elektrárny s výkonem 114 MW není potřeba vytvářet zálohy jinými zdroji elektřiny. Podpora elektřiny z větru v prodejní ceně za 1 kWh odráží mizivou částku, přibližně 0,007 koruny,“ řekl František Šustr, předseda České společnosti pro větrnou energii.

Podle údajů ERÚ se loni z ČR vyvezlo 25 557 GWh elektřiny, dovoz činil 10 203,7 GWh (hodnoty naměřené, tedy vč. neobchodních toků), saldo bylo z hlediska české soustavy pasivní, tzn. „čistý vývoz“ elektrické energie dosáhl 16 153 GWh. Celkem loni proteklo českou elektrizační soustavou 61 806,6 GWh elektrické energie.

Elektřina vyrobená elektřina z větru v roce 2007 by pokryla v přepočtu spotřebu 36 tisíc domácností, což zhruba odpovídá velikosti Havířova. „V uhelných elektrárnách by se pro tento objem výroby muselo spálit uhlí, dovezené nákladním vlakem o délce 40 kilometrů a vzniklý popílek by pokryl Václavské náměstí až do výše půl metru,“ řekl F. Šustr. „Díky elektřině z větru se do ovzduší nedostalo 125 000 tun oxidu uhličitého.“

- toy -




Publikováno: 19.02.2008     Poslední aktualizace: 19.02.2008

Mám zájem o zasílání informací o nových článcích a změnách na serveru na e-mail:
Chci poslat známému odkaz na tento článek e-mailem:


Provozováno na m@gnetpro