Home
EU snížuje emise skleníkových plynů

V loňském roce 15 starých členských zemí EU dohromady snížilo emise skleníkových plynů na úroveň 6,2 % pod skutečnost roku 1990. Množství emisí skleníkových plynů se snižuje již čtyři roky po sobě.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) odhaduje, že se v minulém roce snížily emise skleníkových plynů v 15 zemích Evropské unie o 1,3 % ve srovnání s rokem 2007 a byly o 6,2 % nižší ve srovnání s rokem 1990, který je výchozím rokem pro srovnání zlepšování ochrany zemské atmosféry, sjednaným v tzv. Kjótském protokolu.

V něm se 15 zemí EU zavázalo ke snížení emisí na úroveň 8 % pod úroveň roku 1990 v období mezi roky 2008 až 2012.

V celé EU 27 se podle odhadu agentury loni snížily emise skleníkových plynů meziročně o 1,5 % na -13,6 % úrovně emisí roku 1990.

Celá evropská sedmadvacítka však nesílí 8% cíl Kjótského protokolu. Pro ni platí jednostranný závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % proti úrovni roku 1990 do roku 2020.

Předběžné údaje EEA za rok 2008 vycházejí z řady ekonomických údajů zveřejněných na národní nebo evropské úrovni, včetně ověřených emisí podniků účastnících se evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Emise těchto podniků v roce 2008 klesly o 3 procenta.

Nejhlubší pokles byl loni zaznamenán u emisí oxidů uhlíku. Z pohledu znečišťovatelů se na snížení emsií největší měrou podílely energetický a zpracovatelský průmysl a doprava. Přičinou však je také globální hospodářská recese, která snížila spotřebu energie v průmyslu a redukovala objemy dopravy.

- toy -
Publikováno: 13.09.2009     Poslední aktualizace: 13.09.2009

Mám zájem o zasílání informací o nových článcích a změnách na serveru na e-mail:
Chci poslat známému odkaz na tento článek e-mailem:


Provozováno na m@gnetpro