Home
Svět techniky nebude jen muzeem

V příštím roce se začne v ostravské Dolní oblasti Vítkovic budovat Svět techniky. V areálu památkově chráněné industriální lokalitě vznikne novostavba, v níž bude umístěn ojedinělý soubor expozic na téma vědeckého a technického rozvoje a průmyslových procesů.


Projekt Svět techniky - Science and Technology Centrum je součástí širšího programu reaktivace národní kulturní památky a evropského dědictví Dolní oblast Vítkovic. Toto místo, jehož dominantou jsou dnes již nefunkční vysoké pece, se má postupně proměnit v industriální park, jehož část bude sloužit k poučení návštěvníků o technologii výroby oceli a o průmyslovém a vědeckotechnickém rozvoji.

Svět techniky bude spojovat muzeum s interaktivním vědeckým centrem, nabídne muzeální expozici firem spjatých s areálem a historií regionu, vědecké centrum s interaktivními modely a exponáty přístupnými široké veřejnosti, učebny pro výuku technických předmětů a kinosál s třídimenzionální projekcí. Bude využívat stávajících revitalizovaných objektů i jedné novostavby. Svým rozsahem i programem bude Svět techniky ojedinělým projektem v ČR.

Průmysl je krásný

Svět techniky se zaměří hlavně na mladé lidi, na žáky a studenty, na jejich učitele i rodiče. Cílem Světa techniky je zpopularizovat technické obory a překonat nezájem těchto cílových skupin o ně. „Stav vyžaduje nejen dílčí změnu a dílčí opatření, ale nastavení nového systému přiblížení výsledků vědy a výzkumu a technických oborů takovou formou, aby dokázal nadchnout děti, žáky základních škol a studenty středních škol, motivovat je a vzbudit zájem a vytvořit cílovou skupinu talentovaných zájemců o vědu a výzkum a o technické obory,“ říká garantka projektu Lenka Mynářová, která se podílela také na řadě sociologických a marketingových výzkumů k dané problematice. „U studentů vysokých škol chceme dosáhnout toho, aby nejtalentovanější studenti zůstali v oboru a věnovali se vědě a výzkumu nebo jeho aplikacím.“

Výstavba Světa techniky má začít v příštím roce, dokončení je plánováno na rok 2014. Projekt realizuje sdružení Dolní oblast Vítkovic a účastní se jej společnosti OKD, Arcelor Mittal Ostrava, Bochemie Group a rovněž sdružení počítačových expertů IT Cluster zahrnující i akademickou a výzkumnou sféru. Projekt má podporu měst Ostrava a Opava a Moravskoslezského kraje.

Kouzelná věda

Svět techniky rozhodně nebude nudným, statickým muzeem. Pro návštěvníky budou připraveny interaktivní expozice, kde se techniky budou moci „dotknout“ a sami poznat její kouzla.

Jedinečnost chystaného Světa techniky je nejen v lokalitě, ale i v provedení, protože se povedlo spojit historii, současnost a budoucnost.

Původní koncepci industriálního parku zpracovala již v roce 2005 architektka Helena Zemánková. Projekt počítá s revitalizací tří existujících objektů: VI. energetické ústředny, vysoké pece č. 1 a plynojemu. Projekt konverze plynojemu by v roce 2009 svěřen architektu Josefu Pleskotovi. Díky němu v Dolní oblasti Vítkovic vznikne největší interaktivní industriální obraz na světě. Ten se vytvoří tak, že přední část nově plánované budovy Světa techniky ozdobí místo fasády obrovská zrcadla, která odrazí obraz industriální památky – Vysokých pecí, Plynojemu a VI. energetické ústředny - Dolní oblasti Vítkovic. Když se lidé podívají z jedné části areálu, uvidí zbývající industriální část a naopak.

Kromě toho budou příchozí v Pleskotově nové budově Světa techniky vtaženi za poznáním a hrou do pěti světů: Dětského světa, Světa vědy a objevů, Světa civilizace, Světa přírody a 3D Imax kina. Každá z těchto částí bude mít atraktivní obsah. Například v expozici vědy a objevů budou exponáty, které zcela netypickou formou umožňují i laikům stát se „objeviteli“. Dále budou mít návštěvníci k dispozici například laboratoř pro chemický výzkum, kde si mohou vyzkoušet vybraný chemický proces. Představeny budou dále nejvýznamnější české objevy včetně jejich autorů. Jejich vynálezy budou jednoduše demonstrovány. Zhruba polovinu exponátů budou tvořit české objevy poslední doby – objevy profesora Antonína Holého, Nanospider na nanovlákna, výsledky vědeckovýzkumné činnosti VŠB-Technické univerzity Ostrava a dalších vědců a výzkumných pracovišť.

- jef -Publikováno: 24.09.2010     Poslední aktualizace: 25.09.2010

Mám zájem o zasílání informací o nových článcích a změnách na serveru na e-mail:
Chci poslat známému odkaz na tento článek e-mailem:


Provozováno na m@gnetpro