Home
ÚOHS: Weinhold Legal neuzavřel zakázanou dohodu

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 13. června bylo potvrzeno, že ÚOHS neshledal žádné porušení právních předpisů právnickou kanceláří Weinhold Legal (WL), zejména že WL neuzavřela žádnou zakázanou dohodu.

WL byla jedním z pěti účastníků veřejného výběrového řízení, kteří byli v červnu 2013 oznámeni Ministerstvem obrany ČR (MO) jako úspěšní uchazeči účastnící se veřejného výběrového řízení MO pro poskytování právních služeb na dobu 3 let od uzavření rámcové smlouvy. Následně z iniciativy jednoho z neúspěšných uchazečů mělo údajně dojít k prošetřování, zda nedošlo k zakázané dohodě jednoho konsorcia, sestávajícího z české a zahraniční právnické kanceláře, a WL. Tyto informace byly umístěny i na některých internetových serverech.

Dne 8. října 2013 WL byla informována ze strany ÚOHS o zahájení šetření o „možném porušení“ zákona o ochraně hospodářské soutěže. V době tohoto sdělení a několika následujících dnech neobsahoval příslušný správní spis ÚOHS žádné dokumenty. WL sama vyvinula iniciativu k tomu, aby byla ze strany ÚOHS dotázána na okolnosti, pro něž bylo zahájeno šetření, a po příslušném dotazu poskytla obsáhlé vysvětlení (posléze z vlastní iniciativy ještě doplněné). Ze strany ÚOHS nebyly vůči WL činěny žádné další úkony vyjma čistě procesní výzvy. Rozhodnutím ÚOHS ze dne 13. června 2014 se potvrdilo, že se jednalo o zcela liché nařčení, a WL neuzavřela žádnou zakázanou dohodu.

Zahájení šetření ze strany ÚOHS bylo odůvodněno pouze jednou skutečností, a sice významnou podobností (nikoliv však shodou) jednoho z řady dokumentů, které tvořily součást nabídek. ÚOHS se ve svém rozhodnutí pak mj. odvolal na doktrínu vyplývající z rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské Unie, a sice, že jsou-li vysledována paralelní jednání soutěžitelů, soutěžní úřad musí také zvažovat racionální vysvětlení paralelního chování soutěžitelů, která potenciálně nemusí představovat porušení soutěžního práva. Je-li takové soutěžně nezávadné a racionální vysvětlení nalezeno, nelze tzv. paralelní jednání soutěžitelů považovat za protisoutěžní.Publikováno: 17.06.2014     Poslední aktualizace: 17.06.2014

Mám zájem o zasílání informací o nových článcích a změnách na serveru na e-mail:
Chci poslat známému odkaz na tento článek e-mailem:


Provozováno na m@gnetpro