Příznivější zpráva o české ekonomice

Hrubý domácí produkt ČR se v posledním loňském čtvrtletí zvýšil o 0,7 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Ekonomika tedy v posledním loňském kvartálu rostla, zatímco ve svém předběžném odhadu z 12. února ČSÚ předpovídal pokles. Zpřesnění rovněž zmírnilo hospodářský propad ČR za celý loňský rok.

V meziročním srovnání výkon české ekonomiky v posledních třech měsících loňského roku oslabil o 3,1 % (předběžně byl odhadován pokles o 4,2 %) a za celý rok 2009 pokles činil 4,1 % (předběžný odhad zněl na 4,3 procenta).

„Zpřesněný odhad vývoje HDP včetně odvětvové struktury zdrojů a složek výdajů byl zpracován s využitím úplnějších ročních i čtvrtletních informací, které nebyly v době sestavování předběžného odhadu vývoje HDP z 12. února k dispozici, takže musely být jako obvykle nahrazeny odhady a modelovými propočty. Následně se ukázalo, že zejména předběžný odhad vývoje nepřímých daní za 4. čtvrtletí sestavený ministerstvem financí a výsledky modelových propočtů některých chybějících ukazatelů z administrativních i statistických zdrojů včetně jejich alokace do čtvrtletí se od reálných hodnot bohužel částečně lišily,“ vysvětlil ČSÚ.

Na nabídkové straně ekonomiky se na poklesu HDP nejvíce podepsal propad hrubé přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu. Významnější přírůstky byly (s výjimkou 1. čtvrtletí) docíleny v peněžnictví a pojišťovnictví a díky telekomunikačním službám také v odvětví dopravy a spojů.

Na straně poptávky se nejvíce na poklesu ekonomiky podepsalo snížení investic a nižší saldo zahraničního obchodu. Pozitivně naopak k HDP přispěl mírný růst výdajů na konečnou spotřebu.

„Nová data ucelují pohled na recesi české ekonomiky. Mohutný propad zahraničního obchodu na přelomu roku 2008 a 2009 stáhl ekonomiku do recese. Následně došlo ke zmrazení investiční poptávky. Na konci roku došlo k oživení ekonomiky západní Evropy a následnému růstu českých exportů. Na začátku roku pokles tlumila spotřeba domácností, ovšem nárůst nezaměstnanosti a pokles vyplácených mezd vyvolal pokles spotřeby domácností v druhé polovině roku,“ charakterizoval hospodářský vývoj ČR Petr Sklenář, analytik investiční společnosti Atlantik Finanční trhy.

Nezávislí ekonomové revizi původního odhadu směrem k lepšímu výsledku většinou očekávali. Nicméně, ani akciové trhy, ani kurz koruny na zprávy o českém HDP nereagovaly.

Pro letošní rok analytici předpovídají velmi mírné oživení ekonomiky v rozmezí přírůstku HDP zhruba od 1,2 do 2,0 procenta. Podmínkou hospodářského růstu je ovšem podle jejich názoru posílení exportu, nebo-li potvrzení ekonomického růstu v Evropské unii.

- sar -
Publikováno: 11.03.2010     Poslední aktualizace: 11.03.2010©1999 - 2002 SH media, s.r.o. - všechna práva vyhrazena.
Články označené PR jsou placené inzerentem.